Where is Willy

white logo

Polityka prywatności Sklepu internetowego

www.whereiswilly.eu

Informacje Ogólne

 • Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: www.whereiswilly.eu
 • Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: WHERE IS WILLY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS: 0001058736,  NIP: 7292751690, REGON: 526411173
 • Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: ksewko@whereiswilly.eu
 • Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
 • Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach: Obsługa zamówienia przez formularz, przygotowanie, pakowanie, wysyłka towarów
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora oraz poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie.

Metody ochrony danych stosowane w serwisie

 • Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 • Regularne aktualizowanie systemów komputerowych i komponentów serwisu.

Hosting

Serwis powstał przy użyciu WordPress i SiteGround

Dodatkowe informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osoboowych

 • W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: kurierzy
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 • W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 • W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.whereiswilly.eu. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych

 • Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
 • Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  a) dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  b) edycji podanych przez Ciebie danych osobowych ,
  c) usunięcia podanych przez Ciebie danych osobowych,
  d) ograniczenia przetwarzania podanych przez Ciebie danych osobowych,
  Wszelkie żądania w sprawach wyżej wymienionych należy składać drogą mailową na adres: ksewko@whereiswilly.eu

Formularze w sklepie WiW

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
 • Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 • Serwis powiązuje podane dane z adresem email wykorzystanym w procesie rejestracji
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu rejestracji, złożenia zamówienia itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wąpliwości prosimy o kontakt drogą mailową: ksewko@whereiswilly.eu

en_USEnglish